ลูกค้าหันมาซื้อของที่ร้านค้าออนไลน์มากขึ้น

ลูกค้าหันมาซื้อของออนไลน์ ในขณะที่การแพร่ระบาดได้เร่งให้เกิดการขายและซื้อสินค้าออนไลน์ พฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนไป และไม่มีทางหวนกลับคืนมา ในการสำรวจที่จัดทำโดย Wakefield Research for the Square…