Site Loader

ตื่นเต้นกับการอาบน้ำให้ช้างที่ปางช้างเชียงใหม่

เช้านี้นำคณะเดินทางผ่านชนบทเกษตรกรรมไปยังเขตรักษาพันธุ์ช้างกันตาซึ่งตั้งอยู่ในเขตชานเมืองของเชียงใหม่ อุทยานธรรมชาติช้างเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งมีศูนย์พักพิงและศูนย์ช่วยเหลือสัตว์มหัศจรรย์เหล่านี้ อุทยานแห่งนี้เป็นบ้านพักคนชราที่หายากซึ่งสัตว์เหล่านี้ไม่ได้ถูกบังคับให้ทำงานเพื่อมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่อง เที่ยวทั่วไทย หรือการตัดไม้อีกต่อไป ฟังเรื่องราวส่วนตัวของช้างที่ได้รับการช่วยเหลือตามที่ไกด์ของอุทยานบอก เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาที่พวกเขาเผชิญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และวิธีที่อุทยานกำลังช่วยในการสร้างผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก วันนี้คุณได้รับโอกาสพิเศษในการให้อาหารและอาบน้ำช้าง หลังจากขนถ่ายและแจกจ่ายผลไม้แล้ว คุณจะมีโอกาสให้อาหารช้างจากจุดชมวิว…

ข้อแนะนำพอสังเขปก่อนที่คุณจะไปเที่ยวเขาใหญ่

เวลาที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชม เขาใหญ่โดยทั่วไปจะเย็นกว่ากรุงเทพฯ ที่ร้อนอบอ้าวไม่กี่องศา แต่ไปเที่ยวเขาใหญ่ช่วงไหนดี พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ เวลาที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชมเขาใหญ่โดยที่ไม่ร้อนมากนัก อุณหภูมิเฉลี่ยรายวันอยู่ที่ประมาณ 20…