Site Loader

ภาชนะบรรจุอาหารที่สะอาดหลีกเลี่ยงเชื้อโควิด-19

การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีความสำคัญมากในช่วงที่โควิด -19 ระบาด สิ่งที่เรากินและดื่มอาจส่งผลต่อความสามารถของร่างกายในการป้องกันต่อสู้และฟื้นตัวจากการติดเชื้อ แม้ว่าจะไม่มีอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดสามารถป้องกันหรือรักษาการติดเชื้อ โควิด-19 ได้ แต่อาหารที่ดีต่อสุขภาพมีความสำคัญต่อการสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกัน โภชนาการที่ดียังช่วยลดโอกาสในการเกิดปัญหาสุขภาพอื่น ๆ…

สมรรถภาพทางเพศจะลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น

คำแนะนำของอาหารเสริมที่จะใช้คนเดียวหรือควบคู่กับผู้อื่นเพื่อรักษาปัญหาสุขภาพทางเพศของผู้ชายทั่วไป ตัวเลือกเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนโดยการวิจัยและ/หรือได้รับการตอบรับจากการทบทวนของศูนย์การแพทย์ Wake Forest Baptist Medical Center ในปี 2016 ซึ่งวิเคราะห์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังประสิทธิภาพของส่วนผสมและความปลอดภัยของอาหารเสริมผู้ชายทั่วไป…