ข้อแนะนำพอสังเขปก่อนที่คุณจะไปเที่ยวเขาใหญ่

เวลาที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชม เขาใหญ่โดยทั่วไปจะเย็นกว่ากรุงเทพฯ ที่ร้อนอบอ้าวไม่กี่องศา แต่ไปเที่ยวเขาใหญ่ช่วงไหนดี พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ เวลาที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชมเขาใหญ่โดยที่ไม่ร้อนมากนัก อุณหภูมิเฉลี่ยรายวันอยู่ที่ประมาณ 20…