ภาชนะบรรจุอาหารที่สะอาดหลีกเลี่ยงเชื้อโควิด-19

การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีความสำคัญมากในช่วงที่โควิด -19 ระบาด สิ่งที่เรากินและดื่มอาจส่งผลต่อความสามารถของร่างกายในการป้องกันต่อสู้และฟื้นตัวจากการติดเชื้อ

โควิด-19

แม้ว่าจะไม่มีอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดสามารถป้องกันหรือรักษาการติดเชื้อ โควิด-19 ได้ แต่อาหารที่ดีต่อสุขภาพมีความสำคัญต่อการสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกัน โภชนาการที่ดียังช่วยลดโอกาสในการเกิดปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ได้เช่นโรคอ้วนโรคหัวใจเบาหวานและมะเร็งบางชนิด

สำหรับทารกการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพหมายถึงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แต่เพียงผู้เดียวในช่วงหกเดือนแรกโดยการแนะนำอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยเพื่อเสริมนมแม่ตั้งแต่อายุ 6 เดือนถึง 2 ปีขึ้นไป สำหรับเด็กเล็กการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสมดุลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ สำหรับผู้สูงอายุสามารถช่วยให้ชีวิตมีสุขภาพดีและกระตือรือร้นมากขึ้น

ไม่มีหลักฐานว่าเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับอาหารหรือบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยทั่วไปเชื่อกันว่า โควิด-19 แพร่กระจายจากคนสู่คน อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตามสุขอนามัยที่ดีในการจับต้องอาหารเป็นสิ่งสำคัญเสมอเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหาร

ทางองค์การอนามัยโลกได้ออกกฎ 5 ข้อให้ปฎิบัติดตามเพื่อว่าอาหารจะรับประทานเข้าไปจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

1.รักษาความสะอาด, 2. แยกดิบและสุก, 3.ปรุงอาหารให้สุก,4.เก็บอาหารในอุณหภูมิที่ปลอดภัย,5.ใช้น้ำและวัตถุดิบที่ปลอดภัย

หากว่าเราได้ปฎิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเข้มข้นเชื่อว่าคนเราจะปลอดภัยแข็งแรงห่าจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แน่